Home
ABC om Valaskjalf
Nyinflyttning
Kabel-TV
Bredband
Ritningar
Kontakter
Möten & Arkiv
Länkar

ABC om Valaskjalf

Anslagstavlor
I entrén till varje hus finns anslagstavlor med information om föreningens styrelsemedlemmar. Där finns också information om hur Du ska gå tillväga om det blir fel på något.

Bilparkering
Om Du inte hyr plats inomhus så kan bil parkeras längs Sveavägen eller på parkeringen nedanför husen. Det är däremot inte tillåtet att parkera nattetid på infarten framför huset eller på vändplan som finns utanför nr 70 av hänsyn till dem som har sina sovrumsfönster på den sidan. Dessutom ställer sådan parkering till problem för ambulans, tidningsbud, sopbil, handikappfordon, snöröjning, m.m.

Bredband
Fiber finns indraget i varje lägenhet. Se länk för mer information Bredband

Cykelrum
Till varje trappuppgång finns ett cykelrum i markplan.

Fastighetsskötsel
Om någonting i lägenheten som tillhör fastigheten går sönder, vänd Dig då till någon i styrelsen. Är det brådskande, se information på anslagstavlan eller Kontakter. Det är Castor AB (tel. 060-12 80 00) som sköter den ekonomiska förvaltningen. Föreningen svarar för övrig skötsel.

Fönsterventiler
I överkanten på några av fönstren i lägenheterna finns ventiler. För att ventilationen skall fungera, bör man låta dessa vara öppna. I annat fall riskerar Du fuktskador. Det är också bra att alltid ha badrumsdörren lite öppen så att luften får cirkulera. Fuktig luft är dessutom mer energikrävande att värma upp än torr. Tips om fönsterventiler

Föreningsstämma
Den årliga föreningsstämman hålls i maj månad. Särskild kallelse delas ut i god tid. Det är viktigt att Du kommer, eftersom alla långsiktiga ekonomiska beslut i föreningen fattas på stämman.

Garaget
Porten till garaget öppnas med nyckel från utsidan och med en knapp från insidan eller med fjärrkontroll. Porten stängs automatiskt efter in eller utfart. Fjärrkontroll för att öppna porten kan fås hos styrelsen mot en depositionsavgift på 500 kronor.

Grovsopor
Grovsopor får inte ställas i något av rummen för källsortering eller elsopor. Grovsopor skall istället lämnas till Återvinningscentraler. ELAPPARATER skall lämnas i ett elåtervinningsrum till vänster om källsorteringsrummet. Här ombesörjer föreningen omhändertagandet av mindre elsopor såsom glödlampor, elapparater, batterier mm. Påpekas bör att kylskåp innehåller farliga ämnen varför även hämtning av det skall ombesörjas av bostadsrättsinnehavaren.

Kabel-TV
Föreningen tillhandahåller ett grundutbud at TV-kanaler. Se Kabel-TV-sidan för mer information

Källsortering
Det finns ett källsorteringsrum mellan portarna till 68 och 70 för källsortering av glas, metall, plastförpackningar och kartonger.

Köksfläkten
Byte av köksfläkt får endast ske efter godkännande av styrelsen, eftersom hela husets ventilationssystem kan påverkas. Den nya fläkten skall vara en motorlös kåpa, eftersom husets eget fläktsystem står för utsuget. Kontakta styrelsen vid minsta osäkerhet! Tips om ventilationen

Ordningsföreskrifter
Utöver stadgar finns också en samling ordningsföreskrifter som Du kan få från styrelsen eller laddas ned här i pdf-format.

Tidningsinsamling
Utanför grovsoprummet mellan portarna 68 och 70 finns två behållare för insamling av tidningar och övrigt papper. Kartonger skall dock läggas i avsett kärl i källsorteringsrummet.

Trappstädning
Trappstädningen sköts av ett inhyrt företag. Det är dock tillåtet att själv bidra vid behov.

Trädgårdsskötsel
Gräsklippare, krattor och andra redskap finns att låna. Tala med Thomas Öhrman (72:1 tr) så lånar han gärna ut redskapen. För förändringar i de allmänna ytorna måste Du först tala med styrelsen.

Tvättstuga
I varje hus finns en tvättstuga som bokas enligt schema i tvättstugan. Ordningsregler finns anslagna i tvättstugorna, och kan även läsas på denna sida.

Uthyrning
Beslut om eventuell andrahandsuthyrning fattas av styrelsen. Huvudprincipen är att det måste finnas vägande skäl för att andrahandsuthyrning ska medges.

Vårstädning
Varje vår samlas föreningens medlemmar för städning i vår utemiljö. Då rensas rabatter, gräsmattorna ansas, garaget sopas och spolas m m. Vissa år förekommer också en mindre höststädning.

 

Tänk på att vi alla äger och tar ansvar för vår fina fastighet och vår trivsel.