Home
ABC om Valaskjalf
Nyinflyttning
Kabel-TV
Bredband
Ritningar
Kontakter
Möten & Arkiv
Länkar

Möten & Arkiv

Allt material i PDF-format

Protokoll från årsmötet 2001-05-28            

Protokoll från årsmötet 2002-05-27
Protokoll från extra årsmötet 2002-06-10

Protokoll från årsmötet 2003-05-26

Protokoll från årsmötet 2004-05-24

Protokoll från årsmötet 2005-05-23

Protokoll från årsmötet 2006-05-22

Protokoll från årsmötet 2007-05-21
Protokoll från extra årsmötet 2007-11-19

Protokoll från årsmötet 2008-05-19

Protokoll från årsmötet 2009-05-25
Protokoll från extra årsmötet 2009-11-09

Protokoll från årsmötet 2010-05-31

Protokoll från årsmötet 2011-06-08

Protokoll från årsmötet 2012-05-21

Protokoll från årsmötet 2013-05-28

Protokoll från årsmötet 2014-05-19

Protokoll från årsmötet 2015-05-26

Protokoll från årsmötet 2016-05-23

Årsredovisning 2003

Årsredovisning 2004

Årsredovisning 2005

Årsredovisning 2006

Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2008

Årsredovisning 2009  

Årsredovisning 2010

Årsredovisning 2011

Årsredovisning 2012

Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2015

Aktuella stadgar (2008)

Underhållsplan/Teknisk besiktning av fastigheterna, utförd av Eminenta maj 2007

Uppdaterad statusbesiktning av fastigheterna, utförd av Eminenta maj 2013

Energideklaration 2008

Brandpolicy

Rutiner för kölista och tilldelning av garageplats