Home
ABC om Valaskjalf
Nyinflyttning
Kabel-TV
Bredband
Ritningar
Kontakter
Möten & Arkiv
Länkar

Nyinflyttning

 

 

Information till nyinflyttad

Välkommen till vår bostadsrättförening! Föreningen består av fyra nästan likadana terrasshus med källare, byggda 1982, med åtta lägenheter i varje, totalt 32 lägenheter.

Anita Blommé, Sveavägen 72, tel. 755 29 78, är kontaktperson vid nyinflyttning. Anita försöker ta kontakt med nyinflyttade, annars tag själv kontakt med henne så snart ni flyttat in!

Föreningens hemsida på internet, www.valaskjalf.se är huvudkälla till information om föreningen, kontakter med styrelsen, m.m. Styrelsen nås även på epost styrelsen@valaskjalf.se

I trappan finns anslaget viktig information om föreningen, telefonnummer vid problem samt kanalplan för kabel-TV.

 

Övrig information om rutiner

* Namnskylt till dörren fås genom Thomas Öhrman, thomas@valaskjalf.se Sveavägen 72 eller Jüri Waldin, juri@valaskjalf.se Sveavägen 66.

* Bokning av garageplats görs hos Jonas Norberg, jonas@valaskjalf.se Sveavägen 72. Kostnad 300 kr/månad.

* Bokningslistor för tvättstugan sköts av en utsedd person i varje uppgång. I tvättstugan finns anslaget ordningsregler. Finns även att läsa här

* Se till att Ni vet var cykelförråd, källsortering, elsoprum och eget källarförråd är, samt vilka nycklar som passar vart. Anita visar gärna.