Home

BRF VALASKJALF

NYHETER

Kallelse till extrastämma

Onsdag den 25 april 2018 kl.19.00

i tvättstugan Sveavägen 68

 

Bostadsrättsföreningens stadgar är svaret på (nästan) alla frågor inom en bostadsrättsförening. Därför är det viktigt att föreningens stadgar är uppdaterade och i harmoni med aktuell lagstiftning. BRF Valaskjalf stadgar ändrades 2007 vilket medför att ett antal ändringar är nödvändiga. För att stadgarna ska bli giltiga behöver de godkännas på två föreningsstämmor i följd. Bifogad finns en sammanställning på ändringarna. Befintliga och nya stadgar kan läsas i sin helhet på hemsidan valaskjalf.se.

Bostadsrättslagen kap 9, §23: Beslutet är giltigt, om det har fattats på två på varandra följande föreningsstämmor och minst två tredjedelar av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet.

 

Ordinarie årsstämma

Ordinarie årsstämma är planerat till onsdag 16 maj. Kallelse kommer.

Motioner inför årsstämman behöver vara styrelsen tillhanda senast 15 april 2018. Motioner kan lämnas i brevlådan i nr 68.

 

VÅR FASTIGHET

 

Välkommen till vår bostadsrättsförening! Vi består av totalt 32 lägenheter uppdelade i fyra vackra terasshus. Varje hus har tillgång till sin egna tvättstuga och ingång till det stora gemensamma garaget. Både hiss och trappor finns tillgängligt. Lägenheterna ligger nära Roslagsbanan och det tar bara 15 minuter att ta sig in till Tekniska Högskolan.

 

Här på föreningens hemsida kan du hitta information om vad föreningen håller på med, styrelsemöten och andra viktiga uppdateringar.

HITTA HIT

 

Adress:

Sveavägen 66-72

 

Kollektivtrafik:

Ta roslagsbanan till Östberga station

 

Sveavägen 66-72

182 62 DJURSHOLM

Email: styrelsen@valaskjalf.se